• Trang chủ
  • Thể lệ cuộc thi
  • Công bố Top 6

Lộ TRÌNH CUỘC THI

30/06 - 30/07

vòng 1

Đăng ký tham gia sơ loại
01/08

vòng 1

Công bố TOP 15
06/08

vòng 2

Audition & ghi hình
trực tiếp
09/08 - 19/08

vòng 2

Mở cổng bình chọn cho TOP 15
20/08

vòng 3

Công bố Top 6 vào
chung cuộc
02/09

vòng 3

Final show

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 300.000 YÊN
CÙNG VỚI NHIỀU PHẦN QUÀ HẤP DẪN

gửi link bài thi của bạn